Bằng Kiều - Dương Mỹ Linh chia tay

Bằng Kiều - Dương Mỹ Linh chia tay. Mới nhất Dương Mỹ Linh đã xác nhận chia tay Bằng Kiều sau 3 năm chung sống ở Mỹ. Tin hot Bằng Kiều - Dương Mỹ Linh.