Bắn Pháo Hoa Tết 2018

Cập nhật thông tin hình ảnh video nhanh nhất bắn pháo hoa Tết 2018, bắn pháo hoa đêm giao thừa, bắn pháo hoa ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trận địa pháo hoa

Đừng bắn pháo hoa kiểu đốt tiền!

Đừng bắn pháo hoa kiểu đốt tiền!

Theo ông Trần Quang Chương, tiền đó hãy dành cho người nghèo vì bắn pháo hoa theo kiểu ai thích xem thì xem, không thì thôi chẳng khác nào đốt tiền.