An Lạc Riverside "hô biến" thành Lake View City

An Lạc Riverside "hô biến" thành Lake View City để bẫy khách hàng. Những thông tin mới nhất, cập nhật liên tục về dự án An Lạc Riverside cả Bất động sản An Lạc Tân.

Ngoài lùm xùm An Lạc Riverside, chủ đầu tư An Lạc Tân còn dính đầy “phốt”

Ngoài lùm xùm An Lạc Riverside, chủ đầu tư An Lạc Tân còn dính đầy “phốt”

Trước khi “hô biến” thành Lake View City, dự án An Lạc Riverside từng vướng lùm xùm xung quanh việc chủ đầu tư cùng các sàn đua nhau bán sản phẩm trong khi pháp lý vẫn chưa có gì.