Sinh ba con được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Tôi vừa sinh 3 thì được hưởng chế độ thai sản thế nào?

Về vấn đề này, theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tại Điều 34 Luật BHXH quy định thời gian hưởng chế độ khi sinh con:
1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.
Giải quyết thủ tục về chế độ BHXH tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Như vậy, bạn nếu đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì sẽ được nghỉ 8 tháng.
Bên cạnh đó, chồng bạn còn được nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định sau: 2. Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 5 ngày làm việc;
b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
Như vậy, chồng bạn được nghỉ ít nhất là 13 ngày làm việc (trừ ngày nghỉ tuần) hoặc 17 ngày làm việc tùy theo bạn sinh thường hay sinh mổ.
Theo TTXVN

>> xem thêm

Bình luận(0)