Petrovietnam đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước

Google News

Ngày 08/01, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết, kết thúc năm 2023, Petrovietnam đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, toàn diện; hầu hết các chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh thuộc 5 lĩnh vực của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, một số chỉ tiêu trọng yếu tăng trưởng cao so với năm 2022 và xác lập nhiều kỷ lục mới sau 62 năm lịch sử ngành dầu khí. Cụ thể:
Petrovietnam dong gop tich cuc vao thanh tuu chung cua dat nuoc
  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định cho Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí tiếp tục thực hiện thành công, hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, nhờ đó hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng, có thêm phát hiện dầu khí mới, hạn chế thấp nhất hệ số suy giảm sản lượng dầu, khí của từng lô/mỏ. Gia tăng trữ lượng dầu khí hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 10 ngày; năm 2023 đạt 13,0 triệu tấn, vượt 8,3% kế hoạch năm. Có 2 phát hiện dầu khí mới tại Lô 16-2 và tại lô PM3-CAA. Đây là kết quả quan trọng vì từ sau năm 2018 đến nay Tập đoàn mới có 02 phát hiện dầu khí mới trong 1 năm.
Sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 9 ngày, năm 2023 đạt 10,41 triệu tấn, vượt 12,1% kế hoạch năm, thể hiện nỗ lực rất lớn của Tập đoàn trong việc áp dụng hiệu quả giải pháp kỹ thuật để duy trì, ổn định sản lượng khai thác dầu trong bối cảnh của hầu hết các lô/mỏ hiện nay đều suy giảm sản lượng tự nhiên. Sản lượng khai thác khí đạt 7,47 tỷ m3, vượt 25,7% so với kế hoạch Ủy ban giao, bằng 92% so với khả năng khai thác của Petrovietnam. Hệ thống các đường ống và nhà máy xử lý khí được vận hành an toàn, cung cấp tối đa theo nhu cầu của các hộ tiêu thụ; sản lượng khí khô năm 2023 đạt 7,18 tỷ m3, vượt 23,2% kế hoạch năm.
Tập đoàn đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ “Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện cũng như lưu ý các giải pháp cụ thể khắc phục các khó khăn về cung ứng điện”. Petrovietnam đã huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đưa vào vận hành an toàn, hoạt động với công suất cao Nhà máy điện Thái Bình 2 đúng thời điểm nhu cầu phụ tải điện cả nước tăng cao (cuối tháng 4 đến tháng 6/2023). Sản lượng điện năm 2023 toàn Tập đoàn đạt 23,07 tỷ kW giờ, tăng 31% so với năm 2022.
Về các chỉ tiêu tài chính, nhờ thực hiện tốt công tác quản trị biến động, nâng cao công suất, hiệu suất hoạt động các nhà máy, mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, nên tất cả các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 đến 5 tháng, tiếp tục thiết lập mức kỷ lục mới về doanh thu sau 62 năm lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 942,8 nghìn tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm, cao hơn 11,6 nghìn tỷ đồng so với kỷ lục năm 2022 Tập đoàn thiết lập (931,2 nghìn tỷ đồng), tương đương 9,2% GDP cả nước. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 151,8 nghìn tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch năm, chiếm khoảng 9,4% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; năm 2023 đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 57,0% kế hoạch năm. Tối đa hiệu quả và tối ưu chi phí, thực hành tiết kiệm toàn Tập đoàn năm 2023 đạt 3.072 tỷ đồng, vượt 37% so với kế hoạch.
Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021- 2025. Xác định phải đối mặt với rất nhiều khó khăn hơn, tình hình thế giới và thị trường diễn biến phức tạp hơn, tạo sức ép rất lớn đến công tác quản trị, điều hành của Tập đoàn, song Petrovietnam đã xây dựng và đặt ra mục tiêu với quyết tâm thực hiện cao hơn, áp lực cao hơn so với kế hoạch 2023, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Gia tăng trữ lượng dầu khí toàn Tập đoàn đạt 12-18 triệu tấn quy dầu, cao hơn 2 - 4 triệu tấn quy dầu so với KH 2023 (8-16 triệu tấn quy dầu); Khai thác dầu đạt 8,20 -8,98 triệu tấn, phấn đấu đạt tương đương KH 2023 (9,29 triệu tấn); Khai thác khí đạt 5,10- 7,50 tỷ m3, phấn đấu thực hiện trên 7,50 tỷ m3 nếu công nghiệp điện huy động khí tối đa. Sản xuất đạm đạt 1,74 triệu tấn, cao hơn 140 nghìn tấn so với KH 2023 (1,60 triệu tấn). Sản xuất điện đạt 27,78 tỷ kWh, cao hơn 3,78 tỷ kWh so KH 2023 (24 tỷ kWh). Sản xuất xăng dầu (không gồm Nghi Sơn) đạt 5,79 triệu tấn, cao hơn 266 nghìn tấn so với KH 2023 (5,52 triệu tấn). Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 734,2 nghìn tỷ đồng, cao hơn 56,5 nghìn tỷ đồng so với KH 2023 (677,7 nghìn tỷ đồng); Nộp NSNN toàn Tập đoàn đạt 94 nghìn tỷ đồng, cao hơn 15,6 nghìn tỷ đồng so với KH năm 2023 (78,3 nghìn tỷ đồng) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ là “đóng góp cho NSNN cao nhất có thể”. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 22,0 nghìn tỷ đồng.
Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Petrovietnam xác định cần thực hiện 06 nhóm giải pháp trọng tâm, đó là các nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; quản trị và quản lý doanh nghiệp; tài chính; đầu tư; thị trường và khoa học công nghệ, đào tạo, an toàn, môi trường và phát triển bền vững.
Thủ tướng đánh giá trong thành công chung với những kết quả khá toàn diện của cả nước năm 2023, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhất là về thu ngân sách, bảo đảm an ninh, cân đối lớn về năng lượng, xăng dầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập…
Năm 2024, Thủ tướng tin tưởng với truyền thống lao động sáng tạo, đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ của những người làm dầu khí được rèn dũa trong thời gian qua; những người đi tìm lửa, với ban lãnh đạo mới, khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới, Tập đoàn Dầu khí sẽ tiếp tục phát triển hơn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đạt kết quả năm 2024 cao hơn năm 2023.

Trần Thị Sánh

>> xem thêm

Bình luận(0)