Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Nguyễn Trãi năm 2014

(Kiến Thức) - Kiến Thức giới thiệu đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) năm 2014 và đáp án, mời các bạn tham khảo. 

Kiến Thức giới thiệu Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) năm 2014 và đáp án cho các bạn học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi này tham khảo. 
Đề thi gồm 5 câu, thang điểm chấm là 10.Thời gian làm bài 120 phút. 
Dưới đây là nguyên văn đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán trên:
De thi vao lop 10 THPT mon Toan chuyen Nguyen Trai nam 2014
 
De thi vao lop 10 THPT mon Toan chuyen Nguyen Trai nam 2014-Hinh-2
Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán chuyên Nguyễn Trãi năm 2014.
Sau đây là đáp án đề thi môn Toán trên:
De thi vao lop 10 THPT mon Toan chuyen Nguyen Trai nam 2014-Hinh-3
 
De thi vao lop 10 THPT mon Toan chuyen Nguyen Trai nam 2014-Hinh-4
 
De thi vao lop 10 THPT mon Toan chuyen Nguyen Trai nam 2014-Hinh-5
 
De thi vao lop 10 THPT mon Toan chuyen Nguyen Trai nam 2014-Hinh-6
 
De thi vao lop 10 THPT mon Toan chuyen Nguyen Trai nam 2014-Hinh-7
 Đáp án đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán chuyên Nguyễn Trãi năm 2014.

>> xem thêm

Bình luận(0)