Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trường Marie Curie năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán của trường THPT Marie Curie (TP HCM) gồm 10 câu, thang điểm chấm là 10. 

Kiến Thức giới thiệu đề thi thử THPT quốc gia môn Toán của trường THPT Marie Curie (TP HCM), được tổ chức ngày 10/5/2015, và đáp án để thầy cô và các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 9 câu, thời gian làm bài 180 phút. Thang điểm chấm là 10. 
Dưới đây là nội dung đề thi môn Toán trên:
Dap an, de thi thu THPT quoc gia mon Toan nam 2015
Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2015 Trường THPT Marie Curie (TP HCM).
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Toán trên:
Dap an, de thi thu THPT quoc gia mon Toan nam 2015-Hinh-2
 
Dap an, de thi thu THPT quoc gia mon Toan nam 2015-Hinh-3
 
Dap an, de thi thu THPT quoc gia mon Toan nam 2015-Hinh-4
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2015 Trường THPT Marie Curie (TP HCM).


>> xem thêm

Bình luận(0)