Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh chuyên ĐHSPHN và đáp án

 Mời các bạn tham khảo đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học (lần 1) năm 2015 do Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm HN đưa ra và đáp án. 

Kiến Thức giới thiệu đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm HN và đáp án cho thầy cô và các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. 
Dưới đây là nguyên văn đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trên:
De thi thu THPT quoc gia mon Sinh chuyen DHSPHN va dap an
De thi thu THPT quoc gia mon Sinh chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-2
De thi thu THPT quoc gia mon Sinh chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-3
De thi thu THPT quoc gia mon Sinh chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-4
De thi thu THPT quoc gia mon Sinh chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-5
De thi thu THPT quoc gia mon Sinh chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-6
De thi thu THPT quoc gia mon Sinh chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-7
De thi thu THPT quoc gia mon Sinh chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-8
De thi thu THPT quoc gia mon Sinh chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-9
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh Trường THPT chuyên ĐHSPHN (lần 1).
Dưới đây là đáp án đề thi thử môn Sinh trên:
De thi thu THPT quoc gia mon Sinh chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-10
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh Trường THPT chuyên ĐHSPHN (lần 1).
M.H

Bình luận(0)