Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh THPT Trần Phú đề 01

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh của Trường THPT Trần Phú (Hà Tĩnh) và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh của Trường THPT Trần Phú (Hà Tĩnh) và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Mã đề thi: 01 
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng Anh THPT Tran Phu de 01
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng Anh THPT Tran Phu de 01-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng Anh THPT Tran Phu de 01-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng Anh THPT Tran Phu de 01-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng Anh THPT Tran Phu de 01-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng Anh THPT Tran Phu de 01-Hinh-6
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh Trường THPT Trần Phú. 
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Tiếng Anh trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng Anh THPT Tran Phu de 01-Hinh-7
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng Anh THPT Tran Phu de 01-Hinh-8
 Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh Trường THPT Trần Phú.

>> xem thêm

Bình luận(0)