Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh chuyên Bạc Liêu

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh của Trường THPT chuyên Bạc Liêu và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh của Trường THPT chuyên Bạc Liêu và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 2 phần: phần Trắc nghiệm và phần Tự luận. 
Dưới đây là đề thi thử môn Tiếng Anh trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng anh chuyen Bac Lieu
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng anh chuyen Bac Lieu-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng anh chuyen Bac Lieu-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng anh chuyen Bac Lieu-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng anh chuyen Bac Lieu-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng anh chuyen Bac Lieu-Hinh-6
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng anh chuyen Bac Lieu-Hinh-7
 Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Bạc Liêu 
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Tiếng Anh trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Tieng anh chuyen Bac Lieu-Hinh-8
 Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Bạc Liêu.

>> xem thêm

Bình luận(0)