Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học do Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) đưa ra và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc chuyen Nguyen Binh Khiem
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc chuyen Nguyen Binh Khiem-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc chuyen Nguyen Binh Khiem-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc chuyen Nguyen Binh Khiem-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc chuyen Nguyen Binh Khiem-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc chuyen Nguyen Binh Khiem-Hinh-6
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc chuyen Nguyen Binh Khiem-Hinh-7
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc chuyen Nguyen Binh Khiem-Hinh-8
 Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Sinh học trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc chuyen Nguyen Binh Khiem-Hinh-9
 Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

>> xem thêm

Bình luận(0)