Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh chuyên Hùng Vương và đáp án

(Kiến Thức) - Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học của Trường THPT chuyên Hùng Vương và lời giải, đáp án, mời các bạn tham khảo.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học của Trường THPT chuyên Hùng Vương và lời giải, đáp án cho thầy cô và các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. 
Dưới đây là đề thi thử môn Sinh học trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-6
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-7
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-8
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-9
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-10
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-11
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-12
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-13
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-14
 Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT chuyên Hùng Vương
Sau đây là lời giải và đáp án đề thi thử môn Sinh học trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-15
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-16
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-17
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-18
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-19
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-20
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-21
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-22
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-23
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-24
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-25
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-26
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh chuyen Hung Vuong va dap an-Hinh-27
Lời giải và đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT chuyên Hùng Vương 

>> xem thêm

Bình luận(0)