Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Hóa học THPT Đoàn Thượng

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Hóa học do Trường THPT Đoàn Thượng (Hải Dương) đưa ra và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Hóa học do Trường THPT Đoàn Thượng (Hải Dương) đưa ra và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa hoc THPT Doan Thuong
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa hoc THPT Doan Thuong-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa hoc THPT Doan Thuong-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa hoc THPT Doan Thuong-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa hoc THPT Doan Thuong-Hinh-5
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Hóa học Trường THPT Đoàn Thượng. 
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Hóa học trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Hoa hoc THPT Doan Thuong-Hinh-6
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Hóa học Trường THPT Đoàn Thượng.

>> xem thêm

Bình luận(0)