Thế giới này sẽ ra sao khi không có nói dối

Thế giới này sẽ ra sao khi không có nói dối

Chúng ta thường che giấu sự thật, dù vì thiện ý hay ác ý thì hầu như ai cũng từng nói dối. Vậy sẽ ra sao nếu thế giới này toàn những lời nói thật, hoàn toàn không có nói dối?