Làm ăn và câu cá

Làm ăn và câu cá

Thương gia bắt đầu hơi bực mình với những câu hỏi của người câu cá.

Ông thông minh hơn rồi đấy

Ông thông minh hơn rồi đấy

Một tuần sau, ông ta quay lại quầy hàng, than rằng đầu cá rất khó ăn và ông ta không thông minh lên tí nào.

Cái mà phụ nữ muốn

Cái mà phụ nữ muốn

Cuối cùng, người đàn ông muốn trở nên hấp dẫn mà mọi phụ nữ không cưỡng lại được.