VPF từ chối 6 CLB về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ra văn bản từ chối yêu cầu của HAGL và 5 đội bóng V.League về việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường.

Lý do VPF đưa ra là yêu cầu của các cổ đông (các CLB) không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 và 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty VPF.
Theo Khoản 3 Điều luật này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị (HĐQT) vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.
Khoản 4 Điều luật này quy định: Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải bằng văn bản và bao gồm giấy tờ pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, số cổ phần, các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của HĐQT, mức độ vi phạm hoặc quyết định vượt quá thẩm quyền.
VPF tu choi 6 CLB ve viec to chuc dai hoi co dong bat thuong
 VPF cho rằng yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường của các CLB là không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Ảnh: Quang Thịnh.
Hôm 30/8, HAGL gửi đơn bày tỏ mong muốn VPF tổ chức đại hội cổ đông bất thường để bầu lại lãnh đạo công ty và chấn chỉnh những yếu kém. Trong đơn, HAGL cho rằng Hội đồng Quản trị VPF và ban điều hành giải không sâu sát tình hình thực tế, lãnh đạo VPF thiếu quan tâm, chia sẻ với các CLB nên đã đưa ra những quyết định không hợp lý.
Ngoài HAGL, các CLB Bình Dương, Quảng Nam, Nam Định, Hải Phòng, SLNA cũng gửi đơn yêu cầu điều tương tự, đòi triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau khi căn cứ vào Điều lệ Công ty VPF và Luật Doanh nghiệp.
Tuy nhiên tới ngày 26/9, VPF từ chối yêu cầu của các CLB này và đề nghị sẽ cùng thảo luận tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. VPF cũng bày tỏ mong muốn các CLB cổ đông cùng đoàn kết, chung tay xây dựng để công ty vượt qua khó khăn.
Theo Bảo Ngọc/Zingnews

>> xem thêm

Bình luận(0)