Lâm Khánh Chi: "Mẹ chồng tôi chưa bao giờ sợ tôi"

Lâm Khánh Chi: "Mẹ chồng tôi chưa bao giờ sợ tôi"

Đến giờ, khán giả vẫn nghĩ, trong gia đình, Lâm Khánh Chi lấn lướt cả mẹ chồng lẫn chồng vì gia đình cô giàu có hơn. Tuy nhiên, Lâm Khánh Chi đã thẳng thắn bác bỏ tin đồn này và...