Mẹ chồng phản đối vì tướng tôi “sát phu“

Mẹ chồng phản đối vì tướng tôi “sát phu“

Gia đình anh đã nhờ người coi bói, thầy bói nói tôi có “tướng sát phu”, không thể lấy làm vợ. Nếu cố chấp tổ chức hôn lễ anh nhất định sẽ gặp nhiều điều...