12 thực phẩm trị máu kinh ra quá nhiều

12 thực phẩm trị máu kinh ra quá nhiều

Nếu máu kinh ra quá nhiều trong chu kỳ của bạn, hãy ưu tiên sử dụng các thực phẩm sau, bởi chúng hạn chế lượng máu thất thoát, ngăn thiếu máu.