Màu sắc tinh dịch cảnh báo vô sinh

Màu sắc tinh dịch cảnh báo vô sinh

Màu sắc tinh dịch khi xuất ra thường có màu xám đục, nhạt màu và nếu tích quá lâu trong cơ thể thường đặc và có màu ngà ngà vàng.