Vẫn còn 34% văn bản gửi bằng giấy thay vì văn bản điện tử

Việc trao đổi văn bản điện tử vẫn chưa thực hiện triệt để. Một lượng lớn giấy tờ văn bản vẫn còn gửi bản giấy song song với bản điện tử.

Liên quan đến việc gửi văn bản điện tử của các cơ quan trên địa bàn TP, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vừa cho biết hiện nay các đơn vị đã thực hiện tương đối tốt việc tiếp nhận văn bản qua mạng. Tình hình các đơn vị nhận văn bản giấy do các đơn vị khác gửi đến khá cao, chiếm tỉ lệ 64%, cao gần gấp đôi văn bản đến qua mạng là 36%.
 
Trong khi đó, các đơn vị chưa thực hiện tốt việc gửi văn bản điện tử thay thế văn bản giấy. Số lượng văn bản gửi bằng hình thức giấy ngoại trừ văn bản mật vẫn còn rất cao: 87.086 văn bản/253.614 văn bản, chiếm tỉ lệ khoảng 34%.
Các đơn vị đều áp dụng gửi văn bản điện tử qua mạng, nhưng vẫn còn tình trạng gửi song song văn bản điện tử và văn bản giấy đường bưu điện, với khoảng 67%.
Trước đó, trong cuộc làm việc đầu tháng 1-2018, Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết, chỉ cần thay đổi từ gửi thư mời họp bằng giấy sang thư điện tử, mỗi năm Văn phòng UBND TP.HCM tiết kiệm được 20 tỉ đồng. Số tiền này gồm tiền giấy, bao bì, in ấn, chuyển phát nhanh và lương cho những nhân viên ghi, đánh máy, dán phong bì...
Theo MAI HOA/Tuổi trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)