Thi hành dứt điểm các vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước

(Kiến Thức) - Ông Mai Lương Khôi – quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi hành dứt điểm các vụ án lớn, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác thi hành án dân sự quý I/2018 vừa diễn ra, ông Mai Lương Khôi - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị tập trung phân loại án chính xác và tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ án lớn, án trọng điểm, các vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước, án liên quan đến tín dụng ngân hàng. Đồng thời tập trung đôn đốc, có biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.
“Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 72% về việc và trên 32% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành. Thi hành án xong các khoản thu cho ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ cao hơn năm 2017 về việc và về tiền. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Tập trung thi hành để nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ cao nhất”, nội dung trong Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2018 vừa được ông Mai Lương Khôi - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ký duyệt.
 Ông Mai Lương Khôi - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.
Ngoài ra, ông Khôi yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi hành án hành chính. Đảm bảo theo dõi đầy đủ việc thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, nhất là 85 vụ việc tồn đọng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tổng cục Thi hành án, Cục Thi hành án và các Chi cục thi hành án dân sự thường xuyên kiểm tra toàn diện, nhất là các lĩnh vực thường dễ xảy ra vi phạm như công tác tổ chức thi hành án, công tác kế hoạch tài chính, quản lý tang tài vật... để kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa trong toàn hệ thống cũng như xử lý những sai sót, vi phạm.
Tổng cục Thi hành án dân sự cũng yêu cầu các cơ quan thi hành án trên cả nước nâng cao hiệu quả thi hành các bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ cao hơn năm 2017.
Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, nhất là các vi phạm trong kê biên, bán đấu giá tài sản thi hành án; giảm tối đa các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính và các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản.
Cũng tại Hội nghị, ông Khôi chỉ đạo trong dịp Tết Nguyên đán 2018 sắp tới không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng theo quy định; tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân và không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp, gay gắt.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)