Đà Nẵng cắt giảm quy mô 10 dự án tại bán đảo Sơn Trà

(Kiến Thức) - Trong báo cáo gửi Thủ tướng về các dự án tại bán đảo Sơn Trà, UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết đang xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án.

Đang triển khai bao nhiêu dự án tại bán đảo Sơn Trà?
Chiều 5/9/2017, UBND Thành phố Đà Nẵng đã chính thức công bố báo cáo 223/BC-UBND ngày 29/8/2017 gửi Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến rà soát các dự án và Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025 định hướng 2030.
Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, tính đến thời điểm tháng 12/2012, tại khu vực bán đảo Sơn Trà, UBND TP. Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng. Tổng diện tích quy hoạch là 1.222,5 ha, trong đó có giao đất thu tiền hơn 94 ha, đất thuê 274 ha, còn lại là đất giao quản lý không thu tiền.
Tổng số tiền sử dụng đất đã thu từ năm 2003-2012 là hơn 698 tỷ đồng. Quy mô dự án có 1.920 lô biệt thự, 24 bungalow và 306 buồng khách sạn (nếu đổi biệt thự ra phòng lưu trú sẽ tương đương 5.600 buồng khách sạn).
Da Nang cat giam quy mo 10 du an tai ban dao Son Tra
 Đà Nẵng cho biết, có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí. Xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp các tiêu chí. Ảnh Quốc Lê.
Trong đó, một dự án đang được triển khai là dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Tiên Sa. Ba dự án triển khai một phần, nhưng sau đó tạm dừng là dự án Khu du lịch Bãi Trẹm, Khu du lịch biển Bãi Bụt và dự án Khu du lịch sinh thái nhà nghỉ, dịch vụ tai Bán đảo Sơn Trà. Bên cạnh đó, 11 dự án khác vẫn chưa triển khai.
UBND TP Đà Nẵng khẳng định, các dự án trên đều được hình thành từ năm 2003-2012, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố đến năm 2020.
Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch các dự án trên bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định về an ninh, quốc phòng với cao trình xây dựng dự án dưới 200 m so với mặt nước biển và không có nhà đầu tư nước ngoài.
“Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vấn đề đa dạng sinh học mới được quan tâm đầy đủ”, UBND TP Đà Nẵng cho biết.
Đà Nẵng đưa ra 5 quan điểm đề xuất gì?
UBND TP Đà Nẵng đã đưa ra 5 quan điểm đề xuất gồm phát triển khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa-tâm linh; phát triển Khu Du lịch QG Sơn Trà bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai; phát triển Khu Du lịch QG Sơn Trà góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Đồng thời, phát triển Khu Du lịch QG Sơn Trà bền vững, phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam cũng như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và các lĩnh vực khác có liên quan.
Tiếp tục triển khai phát triển khu vực bán đảo Sơn Trà phù hợp với tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị. Việc quy hoạch, phát triển tại bán đảo Sơn Trà theo hướng bền vững, bảo đảm phương châm "bảo tồn đi đôi với phát triển, phát triển để phát huy bảo tồn".
Với những quan điểm trên, UBND TP Đà Nẵng khẳng định, bán đảo Sơn Trà cần được bảo vệ và kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát triển.
UBND TP Đà Nẵng đã đưa ra một số nguyên tắc phát triển như Giữ lại dự án đã xây dựng hoàn chỉnh và đã đưa vào hoạt động có hiệu quả; phải bảo đảm an ninh quốc phòng (các dự án tại bán đảo Sơn Trà phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện); Không ảnh hưởng đến khu vực phòng thủ và khu vực nhạy cảm về quốc phòng an ninh; Đồng thời phải coi trọng bảo tồn đa dạng sinh học: Không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và khu vực các nhà khoa học cảnh báo có nhiều khả năng loài voọc Chà vá chân nâu xuất hiện, tập trung chủ yếu tại khu vực phía bắc và đông bắc của bán đảo Sơn Trà; Công trình xây dựng phải tuân thủ theo quy chế quản lý đặc thù và hài hòa với môi trường tự nhiên sinh thái.
>>> Mời độc giả xem video Bán đảo Sơn Trà trước nguy cơ bị tàn phá - Nguồn VTC:
Phải bảo đảm về bình độ triển khai các dự án: Trên cơ sở thống nhất của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về việc cho phép phát triển các dự án kinh tế-xã hội tại bán đảo Sơn Trà từ bình độ 200 m trở xuống. Tuy nhiên, UBND TP. Đà Nẵng đã rà soát thêm một số tiêu chí về cảnh quan tự nhiên, điều kiện hạ tầng kỹ thuật hiện trạng, điều kiện về địa hình địa mạo, đề xuất theo nguyên tắc sau: Các công trình có chức năng lưu trú, công trình kiên cố, chỉ được triển khai từ bình độ 100 m trở xuống. Các chức năng thuần túy phục vụ vui chơi giải trí, hoạt động ngoài trời, sinh hoạt cộng đồng có thể được triển khai từ bình độ 200 m trở xuống.
Đồng thời, hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững. Không có yếu tố cư trú tại khu vực bán đảo Sơn Trà.
Cắt giảm quy mô 10 dự án tại bán đảo Sơn Trà
UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đã rà soát các dự án. Kết quả cho thấy có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí đã nêu, kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không có lưu trú. Xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp các tiêu chí đã nêu. Giữ nguyên 2 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và phù hợp các tiêu chí nêu trên.
UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng: Tiếp tục xác định bán đảo Sơn Trà là một trong các khu DLQG đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quan tâm kiến nghị của các tổ chức và cá nhân về việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà. Xem xét các kiến nghị của các nhà đầu tư tại khu vực bán đảo Sơn Trà, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.
Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng: Đề nghị giữ nguyên hiện trạng hiện nay tại bán đảo Sơn Trà
Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng cũng thông tin buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng ngày 28/8/2017. Theo đó, Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng đề nghị Chính phủ và Thành phố tiếp tục ghi nhận ý kiến của Hiệp hội tại thư kiến nghị ngày 15/7/2017 với các nội dung chính sau:
Bán đảo Sơn Trà là vùng đất sinh thái đặc thù của Việt Nam, trong đó có loại Vooc Chà Vá chân nâu và nhiều loại động thực vật quý hiếm, cần phải có những biện pháp can thiệp kịp thời để bảo tồn hệ sinh thái.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cần có quy định cụ thể để bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học. Đây là mục tiêu quan trọng, mang tính chiến lược với bán đảo Sơn Trà.
Đề nghị giữ nguyên hiện trạng hiện nay tại bán đảo Sơn Trà. Không xây dựng mới các công trình hạ tầng và du lịch. Tháo dỡ 40 móng biệt thự xây dựng trái phép…

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)