Bầu bổ sung ông Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ban Bí thư

(Kiến Thức) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ngày 9/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 3. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; bầu đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.
 Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Tạp chí Mặt trận.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.
Ông Trần Thanh Mẫn (sinh ngày 12/8/1962, quê xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Ông Mẫn là tiến sĩ kinh tế, có bằng cử nhân chính trị. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.
Trước khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn từng đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ. Sau đó giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.
Tháng 6/2017, tại Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 7 (khóa 8) đã hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 thay ông Nguyễn Thiện Nhân được bổ nhiệm, điều động làm Bí thư thành ủy TP.HCM.
Ông Trần Cẩm Tú (sinh ngày 25/8/1961, quê xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 Ông Trần Cẩm Tú -Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: Thaibinhtv.vn
Trước khi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú từng giữ các chức vụ như Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tháng 8/2011, ông Trần Cẩm Tú được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Từ tháng 1/2015 đến nay, ông thôi làm Bí thư Thái Bình, chuyển về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)