Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trước 17h ngày 29/9

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay (27/9) là hạn cuối cùng các thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020.

Để bảo đảm cho việc điều chỉnh được chính xác, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, các thí sinh lưu ý cần kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng của mình để kịp thời đề nghị điều chỉnh sai sót (nếu có). Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc điều chỉnh này chỉ áp dụng cho những thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tiếp bằng phiếu, không áp dụng với các thí sinh đã thực hiện theo phương thức trực tuyến.
Ảnh minh họa.
Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các điểm thu nhận hồ sơ (trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục và đào tạo) bố trí cán bộ hỗ trợ thí sinh đến kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng. Thí sinh nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tại đâu thì tới đó kiểm tra và đề nghị được hỗ trợ. Thời gian kiểm tra kết quả điều chỉnh kéo dài từ nay cho đến trước 17h ngày 29/9/2020.
Sau khi các thí sinh hoàn thành việc kiểm tra, các điểm thu nhận hồ sơ sẽ cập nhật thông tin về việc điều chỉnh của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian hoàn thành trước 17h ngày 30/9/2020.
Theo Thống Nhất / Hà Nội Mới

>> xem thêm

Bình luận(0)