VUSTA học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 16/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch VUSTA cho biết, đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
VUSTA hoc tap va quan triet Nghi quyet Dai hoi lan thu XIII cua Dang
Ông Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo cáo viên cấp Trung ương. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo cáo viên cấp Trung ương cho biết về “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”.
VUSTA hoc tap va quan triet Nghi quyet Dai hoi lan thu XIII cua Dang-Hinh-2
Đông đảo cán bộ của VUSTA học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
Trước đó, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn số 03 - HD/BTGTW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với mục đích mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
VUSTA hoc tap va quan triet Nghi quyet Dai hoi lan thu XIII cua Dang-Hinh-3
Nghị quyết của Đảng được quán triệt tại hội nghị. 
Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ.
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh

Nguồn: VOV

Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)