Sacombank lọt Top 50 DN kinh doanh hiệu quả nhất

(Kiến Thức) - Ngân hàng Sacombank vừa được Tạp chí Nhịp cầu đầu tư và Công ty Chứng khoán Thiên Việt xếp vào danh sách "50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" năm 2013.

"50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" là chương trình khảo sát chuyên sâu và xếp hạng doanh nghiệp nhằm tìm kiếm 50 doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quy trình xếp hạng Top 50 qua 3 vòng khảo sát và chọn lọc từ 709 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Top 50 đo lường hiệu quả kinh doanh của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua 3 chỉ số: tăng trưởng doanh thu kép (CAGR), lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên vốn (ROC). 

 Ông Phan Đình Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Sacombank (thứ 2 từ trái sang), đại diện Sacombank nhận chứng nhận "50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" năm 2013.
 Ông Phan Đình Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Sacombank tại Lễ Công bố "50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" năm 2013.

Khảo sát được tiến hành theo 2 phương pháp định lượng và định tính, nhằm đánh giá lại những điểm mạnh và hạn chế trong mô hình kinh doanh, cách thức quản trị doanh nghiệp, tầm nhìn của nhà lãnh đạo doanh nghiệp qua giai đoạn kinh tế trong 3 năm 2010 - 2012. Ngoài ra, các công ty niêm yết được khảo sát phải đáp ứng 3 tiêu chí: giá trị vốn hóa trên thị trường từ 500 tỷ đồng trở lên, doanh thu mỗi năm trong 3 năm 2010 - 2012 đạt từ 200 tỷ đồng trở lên, lợi nhuận sau thuế mỗi năm từ 2010 đến nay đạt 20 tỷ đồng trở lên.

Năm 2012, tổng tài sản của Sacombank tăng 8% (trong khi khối ngân hàng thương mại cổ phần tổng tài sản giảm hơn 4,5% và toàn ngành cũng chỉ tăng 2,54%); huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư chiếm 93% tổng huy động và tăng 24% so với năm trước (toàn ngành tăng 21%); tổng dư nợ cho vay tăng 24% so với đầu năm (toàn ngành tăng 8,9%) và tỷ lệ nợ xấu tính cuối năm là 1,97% (tăng so với năm 2011 nhưng khả quan hơn so với mức bình quân ngành khoảng 8 - 10%). Sacombank là một trong ba ngân hàng được S&P nâng bậc xếp hạng dài hạn từ B+ lên BB- và giữ nguyên xếp hạng ngắn hạn ở mức B.

Năm 2012, Sacombank thực thi nghiêm túc các quy định của Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát giải ngân tín dụng chặt chẽ, chấp hành nghiêm chỉnh trần lãi suất huy động và đảm bảo các chỉ số an toàn tài chính, duy trì mức độ tăng trưởng ổn định. 

Nguyễn Đóa

Bình luận(0)