Lộ nhân vật 8X trong Ban Giám đốc Tập đoàn Đại Dương

(Kiến Thức) - Tập đoàn Đại Dương Ocean Group vừa thông báo thay đổi nhân sự. Theo đó, ông Phạm Đỗ Huy Cường là nhân vật 8X duy nhất trong Ban Giám đốc.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) vừa ra thông báo thay đổi nhân sự. Theo đó, kể từ ngày 10/5, ông Phạm Đỗ Huy Cường sẽ là một trong những thành viên thuộc Ban Giám đốc của Ocean Group, giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.
Được biết, ông Phạm Đỗ Huy Cường còn khá trẻ (sinh năm 1983). Như vậy, tính đến thời điểm này, ông Cường là nhân vật 8X duy nhất trong Ban Giám đốc của Ocean Group. Với chức vụ Kế toán trưởng mới được bổ nhiệm, ông Cường sẽ thực hiện nhiệm vụ do Tổng giám đốc công ty giao và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
Trước ông Cường, nhiệm vụ Kế toán trưởng được giao cho ông Hoàng Văn Tuyến, Giám đốc tài chính công ty kiêm nhiệm. Ông Hoàng Văn Tuyến thôi chức 2 vị trí nói trên cũng từ ngày 10/5/2014.
Như Biển

Bình luận(0)