Con trai ông Vũ Huy Hoàng thu nhập bao nhiêu tại Sabeco?

Google News

(Kiến Thức) - Ông Vũ Quang Hải - con trai ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Bộ trưởng Công thương, có thể nhận lương, thưởng lên tới 1,44 tỷ đồng tại Sabeco năm 2016.

Theo tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Sabeco năm 2015, cùng kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao của người quản lý Sabeco năm 2016, ông Vũ Quang Hải - con trai ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Bộ trưởng Công thương, có thể nhận 1,44 tỷ đồng.
Cụ thể, Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016, trong đó thông qua tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 
Theo đó, tổng quỹ tiền lương và thù lao thực hiện theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Sabeco là 4,68 tỷ đồng, cao hơn 468,7 triệu đồng so với kế hoạch đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 thông qua.
Với số lượng 9 viên chức quản lý nhà nước, bình quân mỗi lãnh đạo Sabeco nhận lương và thù lao gần 520 triệu đồng trong năm 2015.
Ngoài ra, ĐHĐCĐ năm 2016 của Sabeco cũng đã thông qua tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016 của người quản lý tổng công ty. Theo đó, Sabeco dự chi 9,99 tỷ đồng lương cho 10 người quản lý, bình quân mỗi người nhận 999 triệu đồng tiền lương năm 2016.
Bên cạnh đó, năm nay, 4 người quản lý kiêm nhiệm của Sabeco còn có thêm 783 triệu đồng thù lao kiêm nhiệm. Bình quân mỗi người nhận 195,7 triệu đồng.
Tại Sabeco, ông Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, hiện là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc. Với các vị trí trên, ông Hải nhận khoản lương và thù lao tổng cộng khoảng 1,19 tỷ đồng trong năm 2016.
Cũng tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Đại hội đồng cổ đông Sabeco đã duyệt tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, trong đó dành 2,5 tỷ đồng trích khen thưởng người quản lý tổng công ty. Với số lượng 10 người quản lý, ông Vũ Quang Hải có cơ hội nhận thêm 250 triệu đồng trong năm 2016 này.
Như vậy, có thể ước lượng tổng cộng khoản thu nhập năm 2016 của ông Vũ Quang Hải khoảng 1,44 tỷ đồng.
Năm 2015, ông Vũ Quang Hải khi đó 28 tuổi, đang công tác tại Bộ Công thương với hàm Phó Vụ trưởng, đã được lãnh đạo Bộ Công Thương điều động về Sabeco ở để đảm đương vị trí chủ chốt là Thành viên HĐQT đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó Tổng giám đốc và tiến tới có thể được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Sabeco.
Trước đó, khi mới 25 tuổi, ông Vũ Quang Hải đã làm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí (PVFI) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Khi đó, ông Hải chưa hề có thành tích kinh doanh gì.
Theo Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI), việc bổ nhiệm này hoàn toàn trái với các quy định hiện hành của Nhà nước, hoàn toàn phi lý nếu xét về công tác quản trị doanh nghiệp và sẽ đe dọa đến rủi ro về đồng vốn của nhà nước và mọi cổ đông.
Đông Nhiên

Bình luận(0)