Bi hài chuyện nữ công an "thăng quan trên giường"

Bi hài chuyện nữ công an "thăng quan trên giường"

Ngày 11/1/2019 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thành ủy - Ủy ban Giám sát thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông ra thông báo điều tra, đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Công an thành...