10 bức ảnh ghi dấu lịch sử nổi tiếng thế giới

10 bức ảnh ghi dấu lịch sử nổi tiếng thế giới

Một số bức ảnh lịch sử có sức ảnh hưởng lớn ghi dấu những thời khắc, sự kiện quan trọng trên thế giới. Trải qua nhiều thập kỷ, giá trị của những bức ảnh này giúp chúng sống mãi...