Du lịch nông nghiệp TP. HCM, làm sao đẩy mạnh?

Du lịch nông nghiệp TP. HCM, làm sao đẩy mạnh?

Hoạt động du lịch nông nghiệp tại TP. HCM đã có nhiều bước phát triển mới, đóng góp vào việc đa dạng hóa sản phẩm và tạo điểm đến hấp dẫn cho du lịch thành phố.