Video: Thế hệ 9X hạn chế khả năng giao tiếp

Video: Thế hệ 9X hạn chế khả năng giao tiếp

Thế hệ Z, sẽ sớm chiếm tới 1/3 dân số thế giới, được tiếp cận Internet và smartphone từ khi còn nhỏ. Đây cũng là một trong những lý do khiến thế hệ này hạn chế trong giao tiếp.