Nhịn ăn có giúp chống ung thư tốt hơn?

Nhịn ăn có giúp chống ung thư tốt hơn?

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện Sloan Kettering của MSK và các cộng tác viên của họ đã chứng minh rằng, nhịn ăn có thể lập trình lại các tế bào tiêu diệt tự nhiên của hệ thống...