Đoàn quân “mũ nồi xanh” về từ Nam Sudan

Đoàn quân “mũ nồi xanh” về từ Nam Sudan

Lên đường nhận nhiệm vụ quốc tế từ lúc dịch Covid-19 chưa bùng phát, những người lính "mũ nồi xanh" trở thành lực lượng tuyến đầu chống dịch ở Nam Sudan.