Bưởi ngon nhờ chiếu xạ

Bưởi ngon nhờ chiếu xạ

Giống bưởi này có nguồn gốc từ chiếu xạ tia gamma trên mầm ngủ của dòng bưởi đường lá cam thương phẩm...

Cây mai cho ra trái

Cây mai cho ra trái

Muốn cho cây mai đậu quả nhiều thì vào lúc cây nở hoa phải tiến hành che chắn bằng nhà lưới hoặc để vào nơi kín gió, tránh mưa ẩm

Số hóa rau an toàn

Số hóa rau an toàn

Vùng sản xuất rau được thể hiện trên bản đồ được xử lý bằng GIS và sử dụng phần mềm Mapinfo 7.8.