Thủ Đức House báo lỗ 6 tháng do chi phí tài chính tăng 108%.

(Kiến Thức) - Thuduc House ghi nhận lãi ròng hợp nhất giảm sâu trong quý 2 do chi phí tài chính tăng khủng 108%.

Quý 2/2020, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuducHouse, TDH) ghi nhận doanh thu thuần 414 tỷ đồng, giảm 76%. Lợi nhuận gộp trong kỳ chỉ còn 6 tỷ đồng, giảm 29%.

Mặt khác, doanh thu tài chính cũng giảm, trong khi chi phí lãi vay tăng. Sau cùng, TDH chỉ có lãi ròng gần 12 tỷ đồng, giảm 68% so cùng kỳ.

Phải nói thêm rằng, dù trong Báo cáo tài chính riêng quý 2 của TDH, lãi sau thuế của Công ty đạt đến 34 tỷ đồng, tăng đến 188% so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu đến từ chuyển nhượng vốn tại CTCP QLKD Chợ Nông Sản Thủ Đức và Công ty Phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức) nhưng mức lãi hợp nhất giảm sâu so với cùng kỳ.

Theo giải trình, việc sụt giảm lợi nhuận chủ yếu là do chi phí tài chính trong quý 2 tăng cao 108% so với cùng kỳ, trong khi Công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án đã triển khai bán hàng như Centum Wealth (dự kiến sẽ ghi nhận vào cuối năm nay).

Thu Duc House bao lo 6 thang  do chi phi tai chinh tang 108%.
 

Luỹ kế nửa đầu năm, TDH ghi nhận 984 tỷ doanh thu, giảm mạnh 60%. Theo đó, Công ty báo lỗ ròng hơn 7 tỷ đồng, trong khi bán niên 2019 lãi ròng gần 57 tỷ.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu giảm 35% về 2.736 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 76% xuống chỉ còn 314 tỷ đồng. So với kế hoạch này, TDH thực hiện được 36% kế hoạch doanh thu và cách khá xa kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản của TDH cuối quý 2 đạt 5.187 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 2.301 tỷ đồng, giảm 7%; tài sản dài hạn đạt 2.886 tỷ đồng, tăng nhẹ 28 tỷ đồng.

TDH đã giảm 18% đầu tư vào công ty liên kết, kinh doanh xuống còn 271 tỷ đồng và giảm 21% đầu tư vào đơn vị khác xuống còn 244 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với đầu tư vào liên doanh, liên kết Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà mình đang nắm giữ tại CTCP Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức (49%) cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Song Hoàng, và giảm nguồn vốn đầu tư vào CTCP Phát triển nhà Daewon - Thủ Đức 7% xuống còn 156 tỷ đồng.

Đối với đầu tư vào đơn vị khác, TDH đã chuyển nhượng toàn bộ vốn tại CTCP Phát Triển Phong Phú Daewon - Thủ Đức cho đơn vị khác với thời gian chuyển nhượng rơi vào tháng 6 năm nay.

Trong diễn biến dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 2 ghi âm gần 128 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 49 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)