Thêm công ty chứng khoán báo lỗ trong quý I/2020

(Kiến Thức) - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, HoSE: BSI) ghi nhận lỗ 61 tỷ đồng trong quý 1/2020, đây là quý thứ hai liên tiếp Công ty chứng khoán này báo lỗ.
 

Doanh thu hoạt động trong quý 1 của BSC đạt gần 216 tỷ đồng, tăng 45% so cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng gần 78%, đạt gần 136 tỷ đồng. Lãi từ các khoản vay và phải thu kỳ này tăng 36%, đạt 31 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ gấp 2,9 lần, chiếm 243 tỷ đồng chủ yếu là do lỗ FVTPL gấp gần 5 lần cùng kỳ, lên 205 tỷ đồng.

Sau cùng, BSC lỗ gần 61 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 41 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp công ty chứng khoán này báo lỗ.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại có khá nhiều công ty chứng khoán báo lỗ như CTCP Chứng khoán FPT , CTCP Chứng khoán Rồng Việt, CTCK Bảo Minh,...
Được biết, trong năm 2020, BSC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2019. Thị phần môi giới tăng gần 16%, dự kiến đạt 3,6% hoặc nằm trong top 10.
Them cong ty chung khoan bao lo trong quy I/2020
 Danh mục đầu tư của BSC. Nguồn: BSC.

Tổng tài sản của BSC tại ngày 31/3 ở mức 2.411 tỷ đồng, xấp xỉ so hồi đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay giảm 17% xuống 967 tỷ đồng, vẫn chiếm 41% tài sản ngắn hạn.

Giá trị hiện tại tài sản FVTPL ghi nhận tại ngày 31/3 là 805 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với giá gốc. Trong đó, BSC nắm giữ 588 tỷ đồng trái phiếu. Giá trị hợp lý của danh mục cổ phiếu niêm yết giảm tới 62% so với đầu kỳ, xuống 151 tỷ đồng, một số cổ phiếu trong danh mục của BSC là REE, FPT, HT1, DPM,…

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)