Nhà đầu tư nhận cổ tức đến 100% bằng cổ phiếu từ DGW

Digiworld đưa ra dự kiến về việc chia cổ tức với tỷ lệ lên đến 110%, trong đó cổ tức tiền mặt 10% và cổ tức cổ phiếu 100%.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021, CTCP Thế Giới Số (Digiworld, DGW) đưa ra dự kiến về việc chia cổ tức với tỷ lệ lên đến 110%, trong đó cổ tức tiền mặt 10% và cổ tức cổ phiếu 100%.
Khi nhận về thông tin này nhiều cổ đông không mấy làm vui vì tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu khá khủng như trên vì nhà đầu tư nhận cổ tức bằng cổ phiếu cũng phải chịu khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân khi bán các cổ phiếu này.
Quy định thuế cổ tức cổ phiếu từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của giới đầu tư, bởi về bản chất nhà đầu tư không hề nhận được thêm tài sản trong khi vẫn phải chịu thuế nếu bán cổ phiếu.
Nha dau tu nhan co tuc den 100% bang co phieu tu DGW
 DGW gây sốc khi chia cổ tức 100% bằng cổ phiếu.
Ngoài ra, HĐQT còn đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021, khối lượng tối đa 2,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá bán không vượt quá 10.000 đồng/cp.
Một tờ trình khác là phát hành quyền chọn mua cổ phần cho người lao động, khối lượng tối đa 2,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Giá thực hiện quyền chọn mua 120.000 đồng/cp (giá sẽ điều chỉnh nếu phương án này thực hiện sau phương án chia cổ tức cổ phiếu). Trong khi hiện tại, cổ phiếu DGW đang giao dịch ở mức giá 131.800 đồng/cp.
Bên cạnh đó, DGW còn đặt chỉ tiêu doanh thu 15.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 21% và gần 19% so với năm trước.
Được biết trong năm qua, tổng doanh thu thuần cả năm của Digiworld đạt 12.535 tỷ đồng, tăng 48% và lợi nhuận sau thuế 253 tỷ đồng, tăng 56%, tương ứng lần lượt vượt 23% và 25% kế hoạch, mức lãi này là mức lãi khủng nhất của Công ty.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)