Ngày 13/7, giá xăng dầu tăng giảm thế nào?

(Kiến Thức) - Theo Công văn điều hành xăng dầu của Liên Bộ Công Thương - Tài chính ngày 13/7/2020, giá xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường vẫn được giữ nguyên so với giá hiện hành.

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu trong 15 ngày vừa qua do chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và dịch bệnh, có xu hướng chung là tăng giảm đan xen. cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 46,679 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,161 USD/thùng, tương đương giảm 0,34% so với kỳ trước); 49,237 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,622 USD/thùng, tương đương tăng 3,41% so với kỳ trước); 42,670 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,585 USD/thùng, tương đương tăng 1,39% so với kỳ trước); 244,481 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 10,88 USD/tấn, tương đương tăng 4,66% so với kỳ trước).
Ngay 13/7, gia xang dau tang giam the nao?
 Ảnh minh họa.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 50 đồng/lít), xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít (bằng kỳ trước), dầu diesel ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước là 600 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (bằng kỳ trước) và dầu mazut trích lập ở mức 300 đồng/kg (bằng kỳ trước).
Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 961 đồng/lít (kỳ trước chi 900 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 526 đồng/lít, dầu diesel ở mức 167 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu hỏa ở mức 88 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu mazut ở mức 254 đồng/kg (kỳ trước không chi).
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu
tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ ổn định so với giá hiện hành.
Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 14.258 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 14.973 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.114 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 10.038 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.903 đồng/kg.
Trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 13/7/2020.
Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)