Lương hưu bình quân tăng bao nhiêu từ 1/7/2023?

Google News

Bộ LĐTB&XH đề xuất điều chỉnh chung tăng lương hưu cho tất cả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2023, mức tăng cao nhất lên tới 20,8%.

Tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đang được lấy ý kiến, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đề xuất tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, theo Bộ LĐTB&XH, ngoài việc thực hiện điều chỉnh theo tỷ lệ chung đối với tất cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, đảm bảo nguyên tắc đóng – hưởng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thì việc thực hiện điều chỉnh thêm đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp từ trước ngày 01/01/1995 mà có mức hưởng dưới 3.000.000 đồng/tháng được xác định là chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với những người đã có thời gian làm việc, cống hiến trong khu vực Nhà nước giai đoạn trước năm 1995 có mức hưởng thấp hơn so với mặt bằng chung.
Do đó, Bộ LĐTB&XH đề xuất điều chỉnh theo số tiền tuyệt đối, cụ thể: Những người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 01/01/1995 sau khi điều chỉnh tăng thêm 12,5% theo mức điều chỉnh chung mà có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì mức hưởng được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/tháng trở xuống; và tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/tháng.
Bộ LĐTB&XH cho biết, với việc điều chỉnh nêu trên thì dự kiến có khoảng 230 nghìn người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh do ngân sách Nhà nước chi trả với kinh phí điều chỉnh khoảng 330 tỷ đồng.
Luong huu binh quan tang bao nhieu tu 1/7/2023?
Lương hưu bình quân tăng bao nhiêu từ 1/7/2023? (ảnh minh họa: Internet). 
Tổng kinh phí Bộ LĐTB&XH dự kiến cần 15.000 tỷ đồng để thực hiện việc tăng lương hưu từ 1/7 nếu đề xuất được thông qua. Bộ Tài chính đang đề nghị rà soát lại nguồn kinh phí tăng thêm. Bộ LĐTB&XH tính toán, sau điều chỉnh lương của người về hưu do ngân sách chi trả tăng bình quân từ 4,6 lên 5,2 triệu đồng/tháng. Lương hưu của người hưởng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội tăng bình quân 5,6 lên 6,3 triệu đồng/tháng.
Riêng nhóm được đề xuất tăng thêm 20,8%, theo tính toán có khoảng 190.000 người thụ hưởng với kinh phí dự kiến 168 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tăng bình quân 836.000 lên hơn một triệu đồng mỗi tháng; trợ cấp tuất hàng tháng từ 698.000 lên hơn 844.000 đồng.
Góp ý dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Bộ Tài chính cho biết, việc điều chỉnh tăng thêm 20,8% trên mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hằng tháng của tháng 6/2023 cho đối tượng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối tượng hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (trước ngày 1/1/1995) là phù hợp.
Tuy nhiên, Điều 3 Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 quy định chỉ thực hiện điều chỉnh tăng thêm 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách bảo đảm.
Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung, làm rõ cơ sở pháp lý đề xuất việc điều chỉnh tăng thêm 20,8% đối với đối tượng nêu trên trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Liên Hà Thái (t/h)

>> xem thêm

Bình luận(0)