HAGL lại"'bất ngờ" lãi thành lỗ nặng 1.100 tỷ đồng 6 tháng 2020

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ HAGL trong bán niên 2020 từ 107 tỷ đồng sau khi điều chỉnh thì lỗ đến 1.156 tỷ đồng. 

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/201, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) cho biết trong năm 2020 do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19 tới nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh, ban tổng giám đốc đã rà soát khoản phải thu tồn đọng lâu ngày từ các năm tài chính trước.
Theo đó căn cứ vào các khoản lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ban tổng giám đốc đã xem xét lại cơ cấu tài sản đảm bảo cho các khoản phải thu tồn đọng và thu thập thêm các thông tin quá khứ về khả năng thanh toán trước đây chưa thể hiện, các thể hiện trước đây chưa phản ánh đầy đủ rủi ro tổn thất của khoản phải thu này.
Do vậy, Ban tổng giám đốc đã điều chỉnh lại dữ liệu tương ứng trong BCTC quý 2/2021. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong bán niên 2020 từ 107 tỷ đồng sau khi điều chỉnh thì lỗ đến 1.156 tỷ đồng do việc điều chỉnh các yếu tố như bảng sau.
HAGL lai
 Nguồn: BCTC quý 2/2021.
Trước đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, HAGL chuyển từ số lãi sau thuế chưa phân phối gần 291 tỷ đồng tính đến 31/12/2019 từng được công bố, sửa thành lỗ 4.916 tỷ đồng.
Dẫn đến vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2019 rơi xuống còn xấp xỉ 11.751 tỷ đồng, tức giảm 1/3 so với số liệu từng công bố trong báo cáo tài chính của năm.
Với việc sử dụng kỹ thuật hồi tố trong kế toán, chỉnh sửa và coi đó là sai sót trên báo cáo tài chính của năm trước, HAGL đã đẩy khoản lỗ 5.057 tỷ đồng về báo cáo tài chính của năm 2019, giúp tình hình kinh doanh của năm 2020 có phần "sáng sủa" hơn về mặt con số.
Phía HAGL cho biết lý do tăng dự phòng như trên liên quan đến việc các xét đoán về rủi ro trước đây chưa được đánh giá một cách thận trọng nhất.
Ban Tổng Giám đốc đã quyết định điều chỉnh hồi tố BCTC kiểm toán năm 2018 và 2019 bằng cách trích lập dự phòng cho các khoản phải thu tồn đọng.
Trước đó, tập đoàn này cũng từng hồi tố kết quả kinh doanh năm 2016 liên quan đến thương vụ bán lại Công ty mía đường HAGL Sugar, phát sinh khoản doanh thu tài chính lớn trong năm 2017 nhưng điều chỉnh hồi tố lỗ vào kết quả 2016.
Ở một diễn biến khác, vào quý 3 năm ngoái, hội đồng quản trị của HAGL đã thông qua việc chuyển đổi số dư nợ phải thu của Công ty Chăn nuôi Gia Lai với số tiền gần 5.866 tỉ đồng thành cổ phần, tương ứng trên 88% quyền sở hữu, trở thành công ty con.
Nhờ xóa nợ theo cách này, giá trị các khoản phải thu về cho vay dài hạn của tập đoàn trong năm 2020 giảm 4 lần xuống còn 1.783 tỷ đồng.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)