Giảm lãi sau kiểm toán 2019, HAGL còn hàng loạt ý kiến ngoại trừ

Sau kiểm toán, HAGL giảm lãi ròng từ 253 tỷ xuống 216 tỷ đồng chủ yếu do lỗ từ hoạt động khác 1.337 tỷ đồng. Lỗ từ cổ đông không kiểm soát lên tới 2.025 tỷ.

 
Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) ghi nhận đơn vị kiểm toán đã có ý kiến ngoại trừ hàng loạt vấn đề.
Giam lai sau kiem toan 2019, HAGL con hang loat y kien ngoai tru
 
Thứ nhất, vào thời điểm cuối năm 2019, HAGL ghi nhận phải thu ngắn và dài hạn tồn đọng với tổng giá trị 10.505 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán cho biết không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi của số dư nợ tồn đọng này là 5.669 tỷ đồng bao gồm trong số dư trên.
Thứ hai, HAGL đã giảm chi phí khác từ hoàn nhập số dư dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2018 là 335 tỷ đồng, còn năm 2019 lại không ghi nhận khoản dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp tương tự theo Nghị định 20 với số tiền ước tính 147 tỷ đồng do việc HAGL áp dụng các nội dung mới của dự thảo sửa đổi NĐ20 mặc dù dự thảo này chưa được phê duyệt chính thức.
Nếu HAGL ghi nhận chi phí thuế này theo quy định trong năm 2019 và không hoàn nhập chi phí thuế đã ghi nhận trong các năm trước đó thì chỉ tiêu Chi phí khác sẽ tăng 335 tỷ, Chi phí thuế TNDN hiện hành tăng 147 tỷ, Lỗ trước thuế và sau thuế lần lượt tăng với số tiền 335 tỷ và 482 tỷ.
Đồng thời Lỗ luỹ kế cùng chỉ tiêu Thuế và các khoản phải nộp năm 2019 tăng 483 tỷ đồng.
Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh, HAGL có nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 1.016 tỷ đồng. Các điều kiện này cùng với những vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.
Tại thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của HAGL giảm từ 48.111 tỷ xuống 38.632 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho tăng gấp đôi lên 2.201 tỷ đồng.
Nợ phải trả đã giảm đáng kể gần 10.000 tỷ đồng, xuống 21.824 tỷ đồng. Trong đó vay ngắn hạn giảm phân nửa xuống 3.752 tỷ, vay nợ dài hạn giảm khá xuống 10.945 tỷ đồng.
Sau kiểm toán, HAGL giảm lãi ròng từ 253 tỷ xuống 216 tỷ đồng chủ yếu do lỗ từ hoạt động khác 1.337 tỷ đồng. Lỗ từ cổ đông không kiểm soát lên tới 2.025 tỷ.
Lỗ hoạt động khác chủ yếu do chi phí chuyển đổi vườn cây (1.164 tỷ), chi phí xoá sổ tài sản cố định (209 tỷ), chi phí hỗ trợ hợp đồng hợp tác kinh doanh (186 tỷ)...
Minh An

>> xem thêm

Bình luận(0)