COVID-19: Sacombank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

(Kiến Thức) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.

Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, Sacombank quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 nhằm đảm bảo công tác tổ chức được diễn ra an toàn, tuân thủ các quy định pháp luật và kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, Sacombank sẽ hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/2 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 và hủy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 24/4.

Sacombank sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức họp trực tuyến. Ngân hàng dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến vào ngày 5/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lo ngai COVID-19, Sacombank du kien to chuc Dai hoi dong co dong truc tuyen
 Sacombank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 của Sacombank đạt gần 3.217 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch năm.

Trong đó, thu dịch vụ có đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập thuần năm 2019 của Sacombank, chiếm tỷ trọng 23%, đạt 3.323 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng đem về khoản lãi tăng 51% so với năm trước, ghi nhận gần 607 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư gấp 3,4 lần năm trước, đạt gần 73 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 5.370 tỷ đồng. Mặc dù chi dự phòng rủi ro tín dụng tăng 35% so với năm trước, ghi nhận gần 2.153 tỷ đồng, nhưng lãi trước thuế của Sacombank vẫn tăng 43% so với năm trước, đạt gần 3.217 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch năm. Lãi sau thuế tăng 37% so với năm trước, đạt gần 2.455 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ngân hàng đến cuối năm 2019 đạt 457 ngàn tỷ đồng, huy động vốn đạt 413 ngàn tỷ đồng, cho vay hơn 296 ngàn tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống còn 1,75%.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)