Công ty Công trình Đường sắt (RCC) bị phạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 03/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 293/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC).  

Theo đó, RCC bị phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Cong ty Cong trinh Duong sat (RCC) bi phat hang tram trieu dong
 
Cụ thể, Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất kiểm toán 2019, năm 2020, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, BCTC quý 1/2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC quý 3/2020, Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2020, BCTC quý 1/2021;
Đồng thời, RCC cũng không CBTT trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC quý 3, 4/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; BCTN năm 2020;
RCC CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: BCTC quý 2/2020; CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với: BCTC quý 4/2019, BCTC quý 2/2020, BCTC quý 1/2021; BCTC kiểm toán 2020. 
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)