Công nghiệp Tân Tạo báo lỗ quý 4/2019 cao nhất từ ngày niêm yết

(Kiến Thức) - Do quý 4 báo lỗ 96 tỷ đồng khiến CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) chỉ mới thực hiện được 23% kế hoạch năm 2019.

Quý 4/2019, Tân Tạo ghi âm 366 tỷ đồng doanh thu thuần và giá vốn hàng bán cũng ghi âm hơn 276 tỷ đồng khiến Công ty lỗ gộp ở mức hơn 89 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gộp hơn 4 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính trong kỳ cũng giảm mạnh 81% về mức hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận đến 7 tỷ đồng. Song, chi phí tài chính giảm mạnh hơn một nửa từ hơn 19 tỷ đồng xuống còn 8 tỷ đồng do cắt giảm chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm đáng kể từ 53 tỷ đồng xuống còn hơn 7 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, Tân Tạo còn phải chịu thêm lỗ trong liên doanh liên kết hơn 1,6 tỷ đồng. Sau cùng, Công ty ghi nhận khoản lỗ ròng 96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ phân nửa là 45 tỷ đồng. Như vậy, khoản lỗ trong quý 4/2019 là khoản lỗ cao nhất theo quý kể từ khi niêm yết.
Cong nghiep Tan Tao bao lo quy 4/2019 cao nhat tu ngay niem yet
 
Lũy kế cả năm 2019, Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần gần 455 tỷ đồng giảm nhẹ so với năm trước. Nhờ tiết kiệm chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp cắt giảm được hơn một nửa giúp Công ty báo lãi ròng 99 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018.
Với những kết quả khá thất vọng trong quý cuối năm 2019, Tân Tạo mới hoàn thành được 36% chỉ tiêu doanh thu và gần 28% chỉ tiêu lợi nhuận.
Tính đến 31/12/2019, Công ty có tổng tài sản gần 14.089 tỷ đồng, tăng 8% so đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 6.177 tỷ đồng, tăng 5%; tài sản dài hạn đạt 7.911 tỷ đồng, tăng 10%.
Hàng tồn kho của Công ty giảm 4% so với đầu năm về mức 4.186 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn vẫn là các dự án KCN Tân Đức và Khu E-City Tân Đức. Tuy nhiên, có sự chuyển dịch tỷ trọng giữa 2 dự án này. Cụ thể, KCN Tân Đức giảm 41% còn 940 tỷ đồng. Khu E-City Tân Đức tăng 26% đạt 2.520 tỷ đồng.
Khoản vay nợ tài chính ngắn hạn ghi nhận giá trị hơn 91 tỷ đồng giảm đáng kể so với con số hồi đầu năm, vay nợ tài chính dài hạn hơn 359 tỷ đồng, giảm 31% so với số dư đầu kỳ.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)