Vinh danh trí thức 2022: TS Nguyễn Tùng Lâm

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục học Việt Nam, Thường vụ Liên Hiệp Hội.

Ngày, tháng, năm sinh: 15/2/1943
Những thành tích đạt được
Tham gia thực hiện 05 đề tài cấp thành phố, 03 đề án/dự án, các đề tài dự án đều được xếp loại xuất sắc và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Chủ biên 04 bộ sách về kỹ năng cho học sinh và cha mẹ học sinh. Tham gia biên soạn và xuất bản 05 đầu sách chuyên khảo và 25 bài báo khoa học.
Vinh danh tri thuc 2022: TS Nguyen Tung Lam
 TS Nguyễn Tùng Lâm.
Tham gia chỉ đạo xây dựng tổ chức và phát huy vai trò của các Hội Khoa học kỹ thuật, góp phần củng cố phát triển tổ chức, tham gia tổ tư vấn phản biện xã hội các dự án, chương trình kế hoạch phát triển giáo dục của Hà Nội và cả nước. Gắn bó với các trường học, đưa tiến bộ khoa học giáo dục để bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trong các nhà trường, các cấp của Hà Nội.
Với vai trò là uỷ viên Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2026 và tham gia tổ tư vấn cho Uỷ Ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã có nhiều đóng góp giải quyết những chính sách phát triển giáo dục của thành phố Hà Nội và chính sách phát triển giáo dục của cả nước.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương lao động hạng 3 năm 2001
- Nhà giáo ưu tú năm 2010
- Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2015.
- Huy chương kháng chiến hạng nhất năm 1986
- Huy chương của Bộ trưởng Bộ Khoa học Môi trường năm 2001
- Huy chương của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam năm 2004
- Huy chương của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 1994
- Huy chương của Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam năm 1996
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 1996
- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo năm 1999
- Bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động VN năm 1997
- Bằng khen của Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam năm 2006, 2009
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân TP Hà Nội năm 2007.
- Bảng vàng vinh danh của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội năm 2014
- Tôn vinh điển hình tiên tiến của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội năm 2015 và nhiều thành tích khác
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)