Vinh danh trí thức 2022: ThS. Phạm Văn Tới

ThS. Phạm Văn Tới là Phó chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam.

Ngày sinh: 12/3/1949    

Thành tích đạt được

Tham gia tổ chức và triển khai nhiều đề tài KHCN: Đề tài: “Nghiên cứu, điều tra, khảo sát nhu cầu và tính khả thi của việc ứng dụng kỹ thuật Hàng không (máy bay nhỏ) phục vụ phát triển kinh tế xã hội kết hợp với an ninh quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận”; “Đánh giá tác động biến đổi của khí hậu đối với ngành giao thông vận tải và xây dựng các biện pháp thích ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu trong lĩnh vực giao thông vận tải của Việt Nam”; “Nghiên cứu thiết kế và chế thử xuồng Thuỷ - khí động lực hoạt động ở vùng đầm lầy, nước nông”; “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quy hoạch hệ thống sân bay cho công tác tìm kiếm cứu nạn ở Việt Nam”.

Chủ trì và tham gia biên soạn nhiều Tiêu chuẩn cơ sở và Tiêu chuẩn Việt Nam về cảng hàng không, sân bay do Bộ GTVT và Cục HK giao như: Tiêu chuẩn: Sân bay trực thăng dân dụng Việt nam: TCCS 3:2009/CHK; Tiêu chuẩn: Sân bay dân dụng Việt nam – Yêu cầu chung về thiết kế và khai thác TCVN 8753:2011; Tiêu chuẩn: Cảng hàng không dân dụng - Yêu cầu quy hoạch TCVN 12575:2018

Hoàn thành đề tài nhánh của Viện KHXD chủ trì về xây dựng “Qui chuẩn xây dựng công trình giao thông “ phần công trình Hàng không dân dụng. Hoàn thành nhiệm vụ do Viện khoa học và công nghệ hàng không (Miền Nam) của Hội khoa học và công nghệ hàng không giao thực hiện: “Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” của tòa nhà Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Công việc hoàn thành đã chứng tỏ khả năng tư vấn của Hội trong các công trình thực tế.

- Chủ trì và tham gia tư vấn đánh giá sức chịu tải mặt đường sân bay bằng phương pháp không phá hủy như: Cát Bi, Tân Sơn Nhất, Vân Đồn v.v...

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

- Bằng khen của Liên hiệp hội Việt Nam số 900/QĐ-LHHVN ngày 8/12/2015;

- Bằng khen của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam số 27 ngày 31/8/2017.

- Bằng khen của Hội VAAST số 177/QĐ-VAAST ngày 28/12/2018;

- Bằng khen của Hội VAAST số 276/QĐ-VAAST ngày 18/11/2019;

- Bằng khen của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam theo quyết định số: 43/QQĐ-LHH Ngày 13/1/2019

- Bằng khen của Tổng hội xây dựng Việt Nam theo quyết định số: 554/QĐTĐKT-THXDVN Ngày 30/1/2021

PV

>> xem thêm

Bình luận(0)