Vinh danh trí thức 2022: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vinh danh tri thuc 2022: GS.TS. Ta Ngoc Tan
 

Ngày sinh: 01/01/1954.

Thành tích đạt được

Tháng 7/2006: được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Tháng 4/2011: được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (từ năm 2014 là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Sau Đại hội 12, được Ban Bí thư Trung ương điều động làm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính là báo chí và truyền thông, lý luận chính trị và văn hóa. Đóng góp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng người làm báo ở Việt Nam nói chung, cũng như xây dựng bộ máy tổ chức, nhân sự, phát triển chuyên môn, mở ra các mã ngành đào tạo mới ở bậc đại học, chủ trì xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo cao học, tiến sĩ ngành báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và ở Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam; khởi xướng và tổ chức thực hiện chuyên san "Hồ sơ sự kiện" của Tạp chí Cộng sản;. Trong thời gian làm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã có những đóng góp nhất định cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Sách đã xuất bản: Cơ sở lý luận báo chí (giáo trình), Tác phẩm báo chí tập 1 (giáo trình), Hồ Chí Minh về báo chí (sách kinh điển), Từ lý luận đến thực tiễn báo chí (tuyển các bài báo), Tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh (Chuyên khảo), Truyền thông đại chúng trong công tác lãnh đạo quản lý (Giáo trình), Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, Truyền thông đại chúng (giáo trình), Tác phẩm ký Lưu Quý Kỳ (Chuyên khảo), Những nẻo đường hành hương (Tập bút ký), Cẩm nang chùa Việt Nam, Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam (chuyên khảo), Góp phần nghiên cứu một số vấn đề phát triển của Việt Nam (tuyển các bài báo), Chuông làng báo (tiểu phẩm báo chí (lấy tên Nam Sơn Ký Giả), Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam: Những vấn đề lý luận từ công cuộc đổi mới (chuyên khảo), An ninh phi truyền thống: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Từ điển Hồ Chí Minh học.

Ngoài ra, có rất nhiều bài báo đăng trên Tạp chí Cộng sản, tạp chí Lịch sử Đảng, tạp chí Lý luận chính trị và một số tạp chí nước ngoài.

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

- Huân chương ISSARA hạng nhì của nước CHDC nhân dân Lào.

PV

>> xem thêm

Bình luận(0)