Nhà báo quốc tế bình luận gì về Cách mạng tháng Tám 1945?

Nhiều nhà báo quốc tế đã viết nhiều cuốn sách, bài báo.... về Cách mạng tháng Tám 1945 - sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của Việt Nam.  

71 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân cả nước đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, mở ra trang sử mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Sự kiện lịch sử này đánh dấu lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam giành được chính quyền trong cả nước. Từ đây, chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam lần đầu tiên ra đời.
Cách mạng tháng Tám 1945 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nên được giới học giả, chuyên gia và nhà báo quốc tế vô cùng quan tâm. Họ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và có những bình luận, phân tích sâu sắc về thắng lợi lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong đó, nhiều nhà báo có những tác phẩm viết về dấu mốc đặc biệt quan trọng này của Việt Nam.
Trong số đó, nhà báo Pháp Jean Lacouture đã viết cuốn “Hồ Chí Minh”. Tác phẩm này được đánh giá là cuốn sách ngắn gọn nhất ở phương Tây về tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cách mạng tháng Tám.
Nha bao quoc te binh luan gi ve Cach mang thang Tam 1945?
 Nhà báo Philippe Devillers cầm trên tay cuốn sách “Hơn 20 năm với Việt Nam, 1945-1969”.
Nhà báo kiêm sử gia người Pháp Phillip Devillers cũng viết về sự kiện Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Việt Nam trong cuốn "Lịch sử Việt Nam từ 1940 đến 1952”. Viết về sự kiện này, Devillers nhận định: "Cuộc cách mạng không phải là sự bùng nổ... Chỉ có một sự hội tụ kỳ lạ các điều kiện mới khiến cho cách mạng thực hiện được”. Những điều kiện mà Devillers nhắc đến là: Nhật đảo chính Pháp, nạn đói năm Ất Dậu và tình trạng gần như vô chính phủ ở Việt Nam. Từ những điều kiện đó, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm và giành thời cơ, dẫn dắt nhân dân thực hiện cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành công chấn động địa cầu.
Thêm vào đó, ký giả Devillers cho rằng, Cách mạng Tháng Tám 1945 còn là kết quả lô-gic của Việt Minh trong mọi khu vực của đời sống đất nước.
Nhà báo người Mỹ Stanley Karnow cũng nghiên cứu khá sâu về khoảng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đưa đất nước từng bước đi lên, thoát khỏi xiềng xích nô lệ.
Tận dụng thời cơ đó, cách mạng Việt Nam đã có bước chuyển biến bất ngờ và gặt hái được thành công đáng kinh ngạc. Theo đó, vào ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện này đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Tâm Anh (tổng hợp)

Bình luận(0)